Рекорд Нов

Близо 55 000 стопани получиха доплащане за зелени дейности

0

Държавен фонд „Земеделие” преведе близо 10 млн. лева (9 565 550 лева) субсидии по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания. Изравнително доплащане, на база окончателно определената ставка за зелени дейности, получиха 54 827 земеделски стопани.

Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемата за Кампания 2016 е 126,17 лв/ха. Ставката е определена със Заповед № РД 09-430 от 2 юни 2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Заедно с изплатените през май субсидии, общата сума за зелени директни плащания достигна 453 474 615 лева.

От миналата година по схемите за директни плащания е въведена финансова дисциплина в размер на 1,35%. С този процент се намаляват всички плащания, надвишаващи 2 000 евро, които се отпускат на земеделските стопани. Удържаната сума е предназначена за резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансовата дисциплина или т.нар. намаление на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка.

Споделете.

Коментирайте

Close