Retengo

Над половината от фуражите у нас съдържат ГМО

0

Над половината фуражи на българския пазар съдържат ГМО, съобщи Ивайло Попов от неправителствената организация „За Земята“, която е изготвила доклад по данни от Българската агенция за безопасност на храните. Причината е влаганата в храните за животни генномодифицирана соя, тъй като 90% от световното производство на културата е генномодифицирано.

В България е забранено отглеждането на ГМО култури за каквито и да било цели, но огромна част от съставките за фуражите в ЕС идват от Китай или Южна Америка, където основно се отглежда ГМО царевица или соя. Чрез фуражите ГМО преминава в месото, яйцата, млякото и млечните продукти.
ГМО в храните
На етикетите на фуражите задължително се изписва съдържанието на ГМО, ако то е над 0,9%. БАБХ не е открила ГМО в храните в периода 2011 – 2013 г. През 2014 – 2015 г. наличие на ГМО под 0,9 на сто се открива в под 10 на сто от тестваните храни – основно соя и царевица. Тогава е засечена модифицирана соя от Украйна с етикет „Без ГМО“. През 2016 г. е имало един случай с ГМО, но партидата соя изчезва от търговската мрежа и БАБХ не успява да направи референтен тест, обясни Ивайло Попов.

В храните има слабо присъствие на ГМО, голямата консумация на ГМО става чрез фуражите, подчерта Попов. Там половината от тестваните продукти са с модифицирани организми. Това е разрешено от законодателството на ЕС, но остава скрито от потребитителите.
ГМО във фуражите
Някои производители в Европа са решили доброволно да означават, че произвежданите от тях животински продукти са от ферми, в които животните не се хранят с ГМО фуражи. Производители на свинско от Холандия са установили, че с всички дейности по доставката на фуражи без модифицирана соя и процеса на проследяване са оскъпили месото само с 2 евроцента на килограм.

Българска търговска верига също проявава интерес към продажбата на продукти с етикет „без ГМО“, но за да стане ова е нужно да се разработи стандарт, а преди това трябва да се приеме Законът за храните. От НПО „За Земята“ настояват за увеличаване на заложените в Закона за храните санкции за открити ГМО.

Споделете.

Коментирайте

Close