Retengo

Определиха новите ставки за подпомагане на животновъдите

0

Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Те са определени с нова заповед на аграрния министър, която отменя старата от 19.07.2017 г. и се определя нов размер на финансовата подкрепа. Удължен е и крайният срок за изплащане на помощта – до 01.09.2017 г.

Определен е и размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане.

По схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства:

• За крави и биволици – 23,17 лв./животно.
• За овце-майки и кози-майки – 3,27 лв./животно.

По схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство:

• За крави и биволици:

– в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
– в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
– в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.
– в стопанства от 701 до 1000 животни – 92,68 лв./животно за първите 200 животни.
– в стопанства от 1001 и повече животни – 115,85 лв./животно за първите 200 животни.

• За овце-майки и кози-майки:

– в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
– в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
– в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
– в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.
– в стопанства от 2001 и повече животни – 16,35 лв./животно за първите 500 животни.

По схемата за прилагане на екстензивни методи за производство:

• За крави и биволици:

– в стопанства до 200 животни – 23,17 лв./животно.
– в стопанства от 201 до 400 животни – 46,34 лв./животно за първите 200 животни.
– в стопанства от 401 до 700 животни – 69,51 лв./животно за първите 200 животни.

• За овце-майки и кози-майки:

– в стопанства до 500 животни – 3,27 лв./животно.
– в стопанства от 501 до 1000 животни – 6,45 лв./животно за първите 500 животни.
– в стопанства от 1001 до 1500 животни – 9,81 лв./животно за първите 500 животни.
– в стопанства от 1501 до 2000 животни – 13,08 лв./животно за първите 500 животни.

Общият размер на плащанията за стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици в това стопанство по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

На 6 юли т.г. на заседание на УС на ДФЗ-РА бяха одобрени средствата за национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. ДФЗ ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, възоснова на броя животни, одобрени за подпомагане по съответната схема.

През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане.

Споделете.

Коментирайте

Close