Retengo

Отпускат държавни помощи за животновъди, пчелари и земеделци

0

Животновъди, пчелари, и производители на семена и зеленчуци ще получат общо 8,52 милиона лева по линия на четири държавни помощи за 2017 г., реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие”. По едната схема са предвидени 1,5 милиона лева, с които земеделците ще бъдат подпомогнати при производството на качествени семена и посадъчен материал. Още милион и половина лева са заделени за компенсиране на зеленчукопроизводители по мерките за контрол на доматен миниращ молец (Tuta absoluta Meyrick – Lepidoptera).

Най-много средства – 5,500 млн. лева, се предоставят за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

20 000 лева ще получат земеделските стопани, които имат загинали при бедствия животни и пчелни кошери. Ще се подпомагат тези от тях, които са включени в регистъра на издадените констативни протоколи за унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия през 2016 г. Предстои ДФ „Земеделие” да изготви указания за прилагане на одобрените схеми за държавни помощи.

Междувременно ДФЗ преведе днес 105, 44 млн. лева към близо 55 000 земеделски стопани, кандидати по Схемата за преразпределително плащане (СПП). Изчисленията са извършени на базата на разрешени застъпвания, актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ и по окончателна ставка в размер на левовата равностойност на 75,32 евро за хектар (147,31 лв/ха).

Споделете.

Коментирайте

Close