Retengo

Подмярка 4.2 и ароекологията най-силно вълнуват фермерите

0

Ранкирането по подмярка 4.2 и агроекологичните мерки 10 и 11 най-силно интересуват фермерите. С въпроси около тези мерки те засипаха Областната дирекция на ДФ „Земеделие“ – РА в Пловдив, където днес се проведе Ден на отворените врати. Само за първите два часа справки и отговори на възникнали казуси получиха над 30 земеделски стопани. Близо 15 експерти от областната дирекция на фонда даваха разяснения на фермерите.

Въпросите на стопаните бяха най-вече свързани с предстоящия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” както и критериите, по които се оценява ранкирането по вече приетите проекти по подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Земеделците се интересуваха и дали ще се отпусне допълнителен бюджет за поемане на нови ангажименти по двете агроекологични мерки 10 и 11 за следващата кампания през 2018 г. Други въпроси бяха насочени към причините, поради които някой от стопаните не са получили субсидиите по мерките и схемите на директните плащания за Кампания 2016. В приемната дойдоха да поставят свои въпроси и граждани, подали заявления за подпомагане в ОД – Ямбол.
ДФЗ Ден на отворените врати
В Деня на отворени врати на ОД на ДФЗ в Пловдив участваха и служители на Инспектората от Централно управление в София, които също отговаряха на запитванията на стопаните. В приемната бяха подадени и няколко жалби. Подателите ще получат отговор по тях в максимално кратки срокове, след извършване на проверки в ЦУ на ДФЗ.

Денят на отворени врати се проведе в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите. Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.

Споделете.

Коментирайте

Close