Рекорд Нов

Преведоха по 124 лв./ха за „зелени“ директни плащания

0

Държавен фонд „Земеделие” изплати 443 909 046 млн. лева субсидии по Схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания. Подпомагане за зелени дейности получиха близо 55 000 земеделски стопани.

Изчисленията на изплатената финансова помощ са извършени по индикативната ставка, която е 124 лв/ха. След издаването на заповед за конкретен размер на индивидуалното подпомагане по схемата, ще бъде направено преизчисление и земеделските стопани ще получат доплащане.

С европейски регламент от Кампания 2016 по схемите за директни плащания е въведена корекция, с която всички плащания над 2000 евро се намаляват с 1,35%. Удържаната сума отива в резерв за кризи в селскостопанския сектор. Намалението на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител, е въведено с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

Фермерите, които имат право на плащане по СЕПП, трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания, съобщават от ДФЗ. Тези кандидати получават субсидиите си за зелени дейности на база допустимите си площи по СЕПП. Те се определят след извършване на административни и проверки на място.

 

Споделете.

Коментирайте

Close