Retengo

Производството на грозде пада, над 10 000 ха лозя са изоставени

0

Производството на грозде през 2016 г. в България е намаляло с 19% спрямо предходната година, показват окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване.

Около 3% от площите в стопанствата са млади, невстъпили в плододаване лозя. В следствие на лоши климатични условия от над 2 680 ха плододаващи лозя не е прибрана продукция, а за над 10 000 ха не са полагани грижи поради икономически и социални причини.

Неподдържаните лозя, както и тези на маломерни и разпокъсани парцели извън земеделските стопанства са 12 024 ха. Общо площите с лозя в България през 2016 г. са 62 916 ха.

Общо произведеното вино през 2016 година е 1 333 980 хектолитра, като от тях 126 196 хектолитра са произведени в извън промишлени условия.

През 2016 г. площите с лозови насаждения в земеделските стопанства са 50 892 ха, като от тях 36 551 ха са реколтирани. В страната са произведени 211 хил. тона грозде. В Югоизточния район е произведено 37% от гроздето, а в Южния централен район – 34%. Червените винени сортове запазват доминиращата си роля в структурата на лозовите насаждения.

Споделете.

Коментирайте

Close