Retengo

Производството на зеленчуци у нас е нараснало с 32%

0

Продукцията от зеленчуци през 2016 г. е увеличена с 32% спрямо предходната година. Произведени са общо 812.3 хил. тона зеленчуци, от които оранжерийното производство е 113.1 хил. тона. Това показват окончателните резултати от проведено от Министерството на земеделието, храните и горите чрез отдел „Агростатистика“ статистическо изследване.

Най-голямо е производството на домати – 141.4 хил. тона, краставици и корнишони – 66.7 хил. тона, картофи – 127.2 хил. тона, дини – 85.7 хил. тона и пипер – 72 хил. тона. Увеличение на производството спрямо 2015 година се наблюдава при лещата – с 227%, при нахута – с 96%, при дините – с 48% и при доматите – с 35%. Произведени са и 1 473 тона култивирани гъби. Най-голямо увеличение на средните добиви се наблюдава при сухите бобови култури и зеленчуците от рода Brassica – зеле, карфиол и броколи.

За производството на зеленчуци през 2016 г. са използвани над 60 хил. хектара. Реколтираните открити площи със зеленчуци са с 32% повече спрямо 2015 година. Площите с домати са нараснали с 32%, със зеле – с 54% и с дини – с 48%. През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на площите с бобови култури. През 2016 година те са с 22% повече спрямо предходната. С най-голям относителен дял от реколтираните сухи бобови култури е нахутът (41%), следва лещата (34%) и зрелият фасул (21%). Оранжериите са с площ 1 002 ха и са използвани 1.3 пъти за производство на зеленчуци.

Споделете.

Коментирайте

Close