Retengo

Селското стопанство е основният замърсител на въздуха в Европа

0

Земеделието е най-големият виновник за замърсяването на въздуха в Европа, показват резултатите от ново проучване. Установено е, че причина за това са азотните съединения от торовете и животинските отпадъци в индустриалните райони.

Когато азотните съединения се смесят с въздуха, който вече е замърсен от промишлеността, те образуват твърди частици, които полепват по белите дробове на деца и хора в напреднала възраст. По този начин водят до дихателни затруднения в дишането, влошени белодробни и сърдечни функции, а понякога дори и до преждевременна смърт.

Тези съединения идват от богати на азот торове, които се използват постоянно през последните десетилетия. Азотът, който е основна съставка на въздуха, който дишаме, е от съществено значение за растежа на растенията. Повишаването на темповете на растеж е развило неимоверно индустрията, с която се произвеждат повече продукти, богати на азот. Така азотът попада в почвата и се натрупва в огромни количества, посочва в. Гардиън.

Амонякът е съединение на азот и водород. Той е страничен продукт, както от наторяването на земеделските полета, така и от животинските отпадъци, тъй като обикновено идва от разграждането на екскрементите на добитъка.

Фините прахови частици и амоняка се смесват бавно, но за сметка на това стабилно. Водещи изследвания показват, че това е причината за замърсяването на въздуха.

От проблема са засегнати Европа, голяма част от Съединените щати, Русия и Китай, показват най-новите проучвания на Института за земята към Колумбийския университет, публикувано в сп. Geophysical Research Letters.

Химичните вещества се комбинират, когато амонякът в атмосферата достига индустриалните зони. Замърсителите от изгарянето, които включват азотни оксиди, произвеждани от дизеловите превозни средства, и серните съединения от електроцентралите и някои други промишлени процеси образуват много малки частици с размер около 2,5 микрометра.

Макар и невидими за човешките очи, при вдишване те проникват дълбоко в белите дробове на хората. Особено уязвими са децата и хората със сърдечно съдови и белодробни проблеми.

Твърди се, че над 40 000 души са починали преждевременно, поради замърсяването на въздуха в Обединеното кралство. Заради това депутатите нарекоха проблема голяма „опасност за общественото здраве“.

Но докато някои правителства призовават към мерки за намаляване на замърсяването като например бракуване на дизелови автомобили в полза на бензиновите модели и изключване на най-замърсяващите превозни средства от големите части на градовете, проблемът как да се контролира замърсяването от селското стопанство остава нерешен.

Стремежът на земеделските производители да използват по-малко торове е един от начините, но това няма да реши проблема. Колумбийският учен по въпросите на атмосферата Сюзън Бауер казва, че тя и колегите й нямат нищо против торовете. „Има много места, включително Африка, които се нуждаят от повече торове. Очакваме, че населението ще нараства, а за да се произведе повече храна ни трябват повече торове.“

Бауер е на мнение, че трябва да се засили контролът върху други източници на промишлено замърсяване, тъй като точно оттам идват агентите, които превръщат във вредни форми замърсителите от селското стопанство. Намаляването на електроцентралите, работещи с въглища, и техните серни емисии, използването на по-ефективни превозни средства и електрически автомобили, регулирането на замърсяващите индустрии трябва да са приоритет, смята ученият.

Прекомерното използване на торове е една от най-големите причини и за замърсяване в океаните, тъй като оттичането създава „мъртви зони“ в моретата, където кислородът е почти елиминиран, а това унищожава морските обитатели.

Споделете.

Коментирайте

Close