Retengo

Световното производство на фуражи ще нарасне до 1500 млн. тона

0

Производството на фуражи в света ще нарасне до 1500 милиона тона през 2050 година, прогнозираха експертите на швейцарския концерн „Bühler“ по време на XXVII-та пролетна научно-практическа конференция “Българската фуражна промишленост – Европа и света” във Велинград. Увеличеното производството на фуражи ще има за цел изхранването на нарастващото население в световен мащаб, което през 2050 година се очаква да надхвърли 9 милиарда души.

С нарастването на световната популация се увеличава и търсенето на животински протеин, посочиха експертите на „Bühler“. Производството му ще скочи с 68% до 2050 г. С 58 на сто ще се увеличи производството на месо, с 90% – на аквакултури, с 55% – на млечни продукти.

Фуражната промишленост може да откликне на нарастващото световно търсене като потърси по-нискокачествени източници на хранителни вещества, които не се подходящи за човешка консумация. Това могат да бъдат пивоварно зърно, остатъчна суровина при производството на бира, изсушен спиртоварен зърнен остатък, както и цитрусова целулоза, посочи по време на конференцията във Велинград генералният секретар на Европейската федерация на производителите на фуражи (FEFAC) Александър Дьоринг.

Производители на фуражи

Генералният секретар на FEFAC Александър Дьоринг и представители на Американската асоциация по соята се срещнаха с ръководството на БАБХ

България има висок потенциал в производството на фуражи, но в момента заема едва 70-то място в света по обеми. През 2016 г. сме произвели около 1,2 млн. т фуражи, което е под 10% от общо произведените 153 милиона тона в целия Европейски съюз. Все пак трендът е нагоре – по официални данни на Съюза на производителите на комбинирани фуражи през 2011 г. страната ни е произвела 891,57 т фуражи, от които 543,15 т за птици, 226,38 т за свине, 99,63 т за преживни и 22,41 т за други животни. Общото производство на комбинирани фуражи е съсредоточено в около 20 предприятия и заема приблизително 80% от общото производство. Останалото количество се пада на дребни фуражни предприятия, които произвеждат предимно за собствени нужди.

Производството на фуражи у нас не се финансира по линия на държавни или европейски програми. Единствената възможност за производителите е да кандидатстват с проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР, но пък трудно достигат необходимия брой точки. Предлагаме нови критерии и промяна в наредбата за прилагане на мярката, посочи председателят на Съюза на производителите на комбинирани фуражи зооинж. Атанас Божков. Сред исканите промени е намаляване на тавана по проектите, за да стигнат средствата до повече бенефициери.

Споделете.

Коментирайте

Close