Retengo

Свиневъдите ще получат 178 млн. лв. държавна помощ до 2022 г.

0

ЕК одобри нотификация на държавна помощ за хуманно отношение към свинете за 178 млн. лв. до 2022 г. Крайният срок за прилагане на действащата към настоящия момент схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ изтича в края на годината. Затова аграрното министерство изготви нов проект на държавна помощ за хуманно отношение към свинете със срок на прилагане от 01.01.2018 до 31.12.2022 г. Общият бюджет на помощта за периода на прилагане е 178 857 320 лв. Годишната сума ще се определя с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“.

Помощта е нотифицирана пред Европейската комисия на 01.07.2017 г., като в нея са запазени основните характеристики и мерки от прилагащата се понастоящем схема на държавна помощ.
С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. българската страна е уведомена, че схемата е съвместима с вътрешния пазар и е допустима за прилагане.

Целта й е да бъдат подкрепени българските свиневъди да поемат доброволно ангажименти за хуманно отношение към животните във връзка с условията в помещенията за отглеждане и качеството на фуражите в съответствие с естествените потребности на животните.

Условия за получаването на помощта е фермерите да бъдат регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Те трябва да бъдат активни стопани по смисъла на член 9 от Регламент №1307/2013 на Европейския парламент, броят на свинете майки и прасетата за угояване да съответстват на капацитета на стопанството и да нямат задължения към държавния бюджет и фонд „Земеделие“.

Споделете.

Коментирайте

Close