Retengo

Задължават пчеларите да купуват нови табели за кошерите

0

Нови жълти табели от пластмаса ще трябва да се монтират върху пчелните кошери, гласят промените в наредбата за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. Поправките са обнародвани в Държавен вестник и имат задължителен характер. Това изискване на администрацията ще окаже допълнителен финансов натиск върху българските пчелари, тъй като цената само на една табелка се очаква да бъде между 40 стотинки и 1 лев за едно пчелно семейство. Те ще се произвеждат от 10-15 фирми.

Поставянето на табелите е задължително за тези пчелари, които кандидатстват за финансово подпомагане по мерки „Агроекология и климат“, „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.  За колегите им, които отглеждат пчели за семейни нужди и като хоби, условието за табели не важи и те ще обозначават кошерите си, както досега – с изписване с боя, с обгаряне или със закрепване на ламиниран стикер или табелка, върху която е изписан номерът на кошера.

  • абревиатурата на компетентния орган на латиница (BFSA);
  • баркод с номера на индивидуалната идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство ;
  • номера на индивидуална идентификационна табела, обозначаваща пчелното семейство.

Има и изискване за размера на символите в милиметри. Ще се допуска идентифициране на пчелни семейства с оранжева на цвят табела с вграден електронен транспондер.

Новите табелки ще стават негодни за използване при производствен дефект или ако вече са използвани. Те ще бъдат обявявани за невалидни при пълна или частична невъзможност да се разчита надписът (баркодът или номерът), при повреждане по време на поставянето или при употребата, при опит за промяна на производствената форма и номер, както и когато пчелното семейство е умряло или унищожено. В този случай пчеларите са длъжни да обявяват табелите за невалидни в тридневен срок, а до месец да предадат протокол по образец на БАБХ на обслужващия ветеринарен лекар.

Цветан Димитров

Предложението за табелките е на бившия зам.-министър на земеделието Цветан Димитров

Въвеждането на новите табели за пчелни кошери става по предложение на бившия зам.-министър на земеделието д-р Цветан Димитров до тогавашния аграрен министър Десислава Танева.

Промяната в наредбата, според него, се налага, тъй като трябва да бъдат отразени изискванията на Програмата за надзор и контрол на болестите по пчелите в България от Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 – 2018 г. Мотивите на д-р Димитров са, че с промените в наредбата „ще се осъществи отразяването на пчелните семейства в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.

Николай Куменов

Пчеларите са против тези табели, казва Николай Куменов от Федерацията на българските пчелари

Чрез идентификацията на пчелното семейство ще се получи достоверна информация по отношение на смъртността по пчелните семейства и нейните причини. С идентификацията на пчелното семейство ще се постигне гарантиране на благополучен здравен статус на отглежданите на територията на страната пчели и добив на качествена продукция от тях“.

Пчеларските организации у нас са категорично против въвеждането на новите табели, тъй като според тях изискването ще доведе до допълнително бюрократично и финансово натоварване на сектора.

„Новата система за информация ще създаде много затруднения на пчеларите, няма да е ефективна и има за цел единствено да улесни чиновниците“, смята инж. Илия Цонев, зам.-председател на Конфедерацията на българските пчелари. Досега изискването бе пчеларите сами да си слагат обозначения – с ламинирани табелки, с боя или чрез обгаряне и това вършеше работа, припомни той.

Илия Цонев, пчелар

Инж. Илия Цонев смята, че новите табели ще принудят пчеларите да не съобщават за смъртността на пчелите

„Пчеларите са против тези табели, ще им отнеме страшно много време да се сменят табелите, ще ги натовари финансово, а впоследствие по никакъв начин няма да им улесни работата“, категоричен е и Николай Куменов, председател на Управителния съвет на Федерация на българските пчелари.

Новото административно изискване ще накара пчеларите да не съобщават на властите за загинали пчелни семейства, защото те трябва да отидат до ветеринаря, да върнат табелата на загиналото семейство, да си купят нова табела и да я монтират на същия кошер с ново семейство, което е загуба на време и пари. Пчеларите ще предпочетат да си направят нова отводка и така смъртността при пчелите няма да се отчита, смятат и двамата представители на пчеларски организации.

„Администрацията иска да въведе и при пчелите идентификация като с ушната марка при говедата. Но един вятър може да разхвърля капаците на кошерите, злосторници може да ги разместят, това не е еднозначна идентификация на пчелно семейство“, посочи още инж. Цонев.

 

 

Споделете.

Коментирайте

Close