Вкуси България със SlowTours.bg

Агросъвети за май: Време е да окосим ливадите (ВИДЕО)

0

През май започва активният пасищен период в отглеждането на овцете, козите и кравите. Но внимавайте – не изкарвайте стадата на паша преди да се е вдигнала росата, а в някои райони са възможни и слани, които може да доведат до неприятности, предупреждават от nivabg.com.

Правилната преценка на пасищните условия ще ви осигури по-доброто им оползотворяване и по-безпроблемно изхранване на животните. Пускайте ги през този период на по-сухите и отцедливи терени. Там тревата бързо прегаря и нека животните я използват сега. Към по-ниските и добре овлажнени пасища преминете малко по-късно. Най-ценните тревни площи запазете за добив на сено.

Бедно или богато, пасището трябва да се използва планомерно на парцели. Отделните парцели се използват последователно, а стадото се разгъва във верига и започва пашата от единия край.

Независимо от наличието на добра паша, на продуктивните крави не отнемайте полагащия им се концентриран фураж, съобразно тяхната млечност.

Време е за прибиране на най-богатия люцернов откос – майският. Най-подходящият момент за коситба е началото на цъфтежа. Тогава се получава най-голямо количество доброкачествено сено. Закъснението означава загуба на много ценни хранителни вещества, предимно протеин, както и на един откос. При навременна коситба се постига бърз следващ подраст. Височината на коситбата трябва да е не повече от 5-6 сантиметра. Люцерната не бива да съхне на тънки откоси дълго време, за да се предотврати загубата от оронване на листата и на хранителни вещества под прякото действие на слънцето.

Към края на месеца в по-ниските и с по-топъл климат места може да започне коситбата и на естествените ливади за добив на сено и постепенно ще се прехвърли през следващия месец към по-високите полупланински и планински райони. Ливадите с преобладаващо участие на блатни треви трябва да се косят по-рано, в момента на вретененето (6-8 листа). Изкласят ли, бързо загрубяват. Ливадите, в които преобладават житните треви, трябва да се косят от изкласяването до момента на пълния цъфтеж. Ако преобладават бобовите треви, подходящият момент е от появата на цветните им пъпки до началото на цъфтежа.

Настъпващата коситба е сигнал за своевременна подготовка както на необходимата техника и другите инструменти, така и на местата за складиране и съхранение на сеното.

Споделете.

Коментирайте

Close