Брюксел затяга контрола за внос на ГМО ориз от Китай

0

Контролът върху вноса на генномодифициран ориз от Китай и продукти, в които се съдържа, ще бъде затегнат, решиха експерти на държавите-членки по предложение на Европейската комисия. Изменението има за цел да се разшири обхватът на решението за контрол, за да включва всички храни или фуражи, съдържащи ориз.

В решението се определя нов общ протокол за вземане на проби и анализ на преработени продукти. Вече ще се изисква издаването на общ документ за внос (CED). Целта е да се засили и подобри ефективността на официалния контрол за продукти от ориз, с произход или изпратени от Китай.

Годишно ЕС внася около 50 000 тона продукти, които обхваща новото решение. Те са на стойност €50 милиона.

Новите правила ще се прилагат 20 дни след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз.

Мерки за контрол на вноса на генномодифициран ориз бяха взети за пръв път през 2008 г. Първоначално те бяха фокусирани върху наличието на сорта ориз Bt63. ЕС въведе задължително сертифициране, за потвърждение на това, че внесеният ориз е свободен от тази генномодифицирана линия. Въпреки това, държавите-членки на ЕС продължиха да получават информация за генетично замърсяване чрез системата за бързо съобщаване (RASFF).

През ноември 2011 г. ЕС затегна мерките за внос на генномодифициран ориз от Китай.  Съюзът започна да изисква от китайските власти да предоставят доклад за всички пратки с ориз преди експорта, вместо да се разчита на случайните проверки. Решението бе взето на база резултатите от одита в Китай през март 2011 г., извършен от Европейската служба по храните и ветеринарните въпроси (FVO).

Промени се и методът на проверка, който вече разпознава до 26 различни случая на генномодифициран ориз в храните и фуражите.

Споделете.

Коментирайте

Close