Брюксел ще развива отглеждането на аквакултури

0

Европейската комисия ще развива приоритетно отглеждането на аквакултури, стана ясно от изказване на европейския комисар за морското дело и рибарство Мария Даманаки. ЕК предприема инициатива за стимулиране на икономическото развитие на бранша, тъй като в Европа има огромна разлика между производството и потреблението на риба и морски дарове.

Както е посочено в предложението за реформа на общата политика в областта на рибарството, по което в момента текат преговори, секторът на аквакултурата може да помогне за преодоляване на разликата между все по-голямата консумация на морски храни и намаляващите рибни запаси. В действителност той може да е жизнеспособна алтернатива на прекомерния улов и да допринесе за създаването на растеж и работни места както в крайбрежните райони, така и във вътрешността на Европа. В други части на света този отрасъл процъфтява. В ЕС като цяло той е в застой отчасти поради бавните процедури по лицензиране и административната неефективност на различни равнища.

“Производството е в застой. През 2010 г. то е било едва 10% от потреблението в ЕС. Ако можем да повишим ръста на производство само с 1%, можем да помогнем за създаването на 3000-4000 работни места”, заяви Мария Даманаки.

По думите й, всяка страна ще има свой национален план за развитие на аквакултурите. Плановете ще съдържат редица мерки за улеснение развитието на сектора. В момента предприемачите трябва да чакат 3 години, за да
получат лиценз за производство. “Ако искаме аквакултурите да бъдът конкурентоспособни, ние трябва да  премахнем бюрокрацията, като същевременно запазим правилата на ЕС за околната среда и потребителите”, коментира Даманаки и даде за пример Дания, където процедурата по лицензиране е опростена чрез създаване на единна система.

През март тази година ЕК предложи директива за интегрираното териториално планиране и управление на крайбрежните зони. Тази инициатива ще позволи да бъдат взето под внимание въздействието на всички дейности като туризъм и аквакултури.

Отглеждането на аквакултурите трябва да стане по-конкурентоспособно, посочи още европейският комисар. “Имаме нужда от диверсификация и нови производствени видове. Трябва ни и по-добра координация на сектора и по-добро познаване на веригата за доставки. Нашият нов инструмент за финансиране може да помогне за това, след реформата на нашата политика в областта на рибарството”, заяви Даманаки.

Тя препоръча на предприемачите да търсят нови пазарни ниши, като например биологични аквакултури.

В момента се обсъждат мерки за рекламиране на сектора. Така ще се помогне на производителите да подчертаят местните качества на стоката си.

“Консумацията на риба се увеличава драстично – рибата е от съществено значение за нашето здраве. Развитието на аквакултурите може да се окаже важна част от решението, но тя се нуждае от тласък. И ние го даваме”, заключи Мария Даманаки.

През 2010 г. отрасълът на аквакултурата в ЕС е произвел 1,26 милиона тона продукция на стойност 3,1 милиарда евро. Това е около 2 % от световното производство на този сектор. Аквакултурата в ЕС е в застой през последното десетилетие, докато в други райони — по-конкретно в Азия — секторът отбелязва много бърз растеж.

Днес 10 % от консумираните в ЕС морски храни произхождат от отрасъла на аквакултурата, 25 % от рибарството в ЕС и 65 % от вноса на продукти от риболов и аквакултура от страни извън Съюза. Разликата между консумираните количества и тези, които се осигуряват от нашия риболов, постоянно нараства през последните години и аквакултурата може да помогне за нейното преодоляване. Задоволяването на един процентен пункт от настоящата консумация в ЕС с продукти на аквакултурата от Съюза може да допринесе за създаването на 3000 – 4000 работни места на пълно работно време.

Споделете.

Коментирайте

Close