Вкуси България със SlowTours.bg

Агросъвети за май: Започва борбата с маната по лозята (ВИДЕО)

0

Борбата с маната по лозята в много райони на страната обикновено започва още през първата половина на май. Ориентир за първото пръскане са младите филизи.

Ако са развили 4-5 листа и дължината им вече е 15-20 см, трябва да нарамва пръскачката, съветват от nivabg.com. Първите пръскания се извършват с медни препарати, какъвто е бордолезовият разтвор (1% разтвор на син камък, чиято киселинност е неутрализирана с варно мляко). Филизенето е задължителна практика в правилното отглеждане на лозите. То представлява премахване на излишните лозови леторасти (филизи) в ранна пролет още в началото на развитието им.Колтучене, прещипване, прореждане и т. н. се извършват при нужда.

В началото ненужните филизи се развиват за сметка на резервните хранителни вещества. С отстраняването им се дава възможност тези хранителни вещества да се насочат изцяло към плодните звена, които сме създали със зимната резитба и на които разчитаме. С филизенето може да се коригират някои грешки, допуснати при резитбата на зряло.

Тази операция е подготовка за следващата зимна резитба, защото непремахнати, тези дребни филизчета ще трябва да се отстраняват като дълги зрели пръчки с помощта на ножицата и да се изнасят от лозето с много ръчен труд. Отделно по този начин регулираме броя на леторастите и им осигуряваме по-добър растеж и узряване, улесняваме борбата с болестите и неприятелите. Всичко това е условие за по-висок добив през следващата година. Освен това създаваме възможност за по-добро огряване на гроздето  и натрупването на повече захари в него.

С филизенето се премахват преди всичко леторастите, покарали от старите части на лозата (главината, стъблото, кордоните, рамената). Може да се запази някой от тях, ако ще послужи за създаване на ново рамо. По чеповете и плодните пръчки се премахват безплодните филизи. Ако се развиват плодни леторасти по двойки (от едно зимно око два летораста), по-слабия от тях премахваме.

Премахваме и всички онези, които са  израснали под мястото на огъване на дългите плодни пръчки по носещите телове. Когато от чеповете освен от основните две пъпки са се развили филизи от ъгловите или спящите, те се премахват. Запазваме само някой от тях в случай, че желаните два летораста не се развиват нормално, за да послужат за създаване на ново плодно звено.

Не бива да се закъснява с лятната резитба, защото всички леторасти в началото на развитието си черпят резервните хранителни вещества от корените и многодишните части на лозата. Трябва да се изчака появата на ресите, за да проличи ясно кои леторасти са плодни. Това става обикновено когато са достигнали двадесетина сантиметра дължина.

Зелените леторасти на лозата през май бързо нарастват и редовно трябва да се привързват към теловете на носещата конструкция. Това е ефективната мярка срещу влиянието на силните ветрове и сигурният начин да се постигне добро проветряване и огряване от слънцето. Оформянето на ресите вече започва и трябва да се наблюдава  тяхното състояние. Ако забележите някоя от формите на изресяване (окапване на цветни бутончета, цветове и завръзи или превръщането на ресата в мустаче), трябва да вземете съответните мерки.

Превръщането на ресата в мустаче е една от формите на изресяване. Лозарите го наричат изтачане, а учените са го обяснили съвсем точно. Работата е в това, че както ресата, така и филизчето отначало се развиват за сметка на  резервните хранителни вещества и, разбира се, на онези, които корените изсмукват от почвата.

Между растежното връхче на филиза и ресата настъпва конкуренция, която печели растежното връхче. Ресата остава незадоволена с хранителни вещества, цветните пъпки не се развива и загиват, а дръжчиците се източват в мустачета. Ако забележите такова нещо, просто трябва да прещипете с пръсти връхчето на филиза, който носи ресата, с 1-2 недоразвити листенца. Така за около 15-20 дни ще насочите хранителните сокове към ресата и тя ще оцелее.

Споделете.

Коментирайте

Close