Въведоха нови такси за годишни прегледи на техниката

0

Контролната техническа инспекция към аграрното министерство въведе нови такси за извършване на годишни технически прегледи на трактори и машини. Те са приети с постановление на Министерския съвет и са обнародвани в Държавен вестник.

Актуалните тарифи са:

. Верижни трактори – 10 лв.
. Колесни трактори – 15 лв.
. Самоходни шасита – 12 лв.
. Друга самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW – 15 лв.
. Тракторни ремаркета с общо и специално предназначение – 8 лв.
. Машини за земни работи – 18 лв.
. Зърнокомбайни – 25 лв.
. Самоходни силажокомбайни и косачки – 18 лв.
. Други самоходни машини за прибиране на реколтата – 25 лв.

За извършване на сезонен преглед на техниката актуалните такси са:

. Машини за сеитба и садене – 5 лв.
. Машини за торене и растителна защита – 6 лв.
. Фуражоприбиращи и преработващи машини, сламопреси – 7 лв.
. Почвообработващи машини – 4 лв.
. Сушилни – всички видове, и друга стационарна техника – 12 лв.
. Зърно- и семепочистващи машини – 6 лв.
. Машини, съоръжения и инсталации за поливане – 6 лв.
. Машини и съоръжения в горското стопанство – 6 лв.

За извършване на идентификация при първоначална регистрация, промяна в регистрацията, пускане в употреба или бракуване на техниката стопаните ще плащат вече 4 лв. За издаване и подмяна на свидетелство за регистрация на техниката, талон за технически преглед и за предоставяне на табели с регистрационен номер таксата става 7 лв.

За издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника се събира такса в размер 10 лв.

Таксите за издаване на сертификат за одобрение или изменение на типа се променят така:

. за нов тип колесен трактор  – 812 лв.
. за нов тип верижен трактор – 812 лв.
. за нов тип тракторно ремарке – 632 лв.   . за нов тип сменяема прикачна техника – 558 лв.
. за система, компонент или отделен технически възел за техниката – 249 лв.
. за нов тип двигател/фамилия двигатели – 249 лв.

За извършване на изпитване на употребявана техника се събират следните такси:

. верижни трактори – 165 лв.
. колесни трактори с мощност:
а) до 18 kW – 169 лв.;
б) от 18 до 75 kW – 174 лв.;
в) над 75 kW – 181 лв.;
. машини за прибиране на реколтата, зърнокомбайни, силажокомбайни и косачки – 200 лв.
. други самоходни машини с мощност на двигателя над 10 kW – 185 лв.
. машини за земни работи и кари – 195 лв.
. ремаркета – 165 лв.
. сменяема прикачна техника – 152 лв.

Таксите се събират в брой с квитанция или по банков път с платежно нареждане.

Споделете.

Коментирайте

Close