ДФЗ приема заявления за плащане по пчеларската програма

0

До 31 август в ДФ “Земеделие” ще приемат заявления за плащане от кандидатите, които имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по мерки А, B, C и D на Националната програма по пчеларство. Условието е те вече да са реализирали инвестициите си.

Заявления по мярка А, Дейност ІІІ – „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин” се подават в Централно управление на Фонд „Земеделие”, отдел „Промоционални програми”.

По мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” документи се подават в отдел „Регионална разплащателна агенция – РА” на областните дирекции на ДФЗ в София (за София-град, София-област и Перник), Варна (за Варна, Добрич и Шумен), Разград (за Разград, Русе и Силистра), Велико Търново (за Велико Търново, Търговище и Габрово), Монтана (за Монтана и Видин), Плевен (за Плевен, Ловеч, Враца), Благоевград (за Благоевград и Кюстендил), Пловдив (за Пловдив и Пазарджик), Хасково (за Хасково и Стара Загора), Кърджали (за Кърджали и Смолян) и Ямбол (за Ямбол, Сливен и Бургас).

Необходимите документи по мярка А, Дейност ІІІ са публикувани на интернет страницата на ДФЗ в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Промоционални програми” – „Промоционални проекти, подлежащи на подпомагане съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013”. Документите по мерки B, C и D може да се намерят в раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Месо и пчеларство” – „Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.” – „Прием 2013”.

Списък на кандидатите, подписали договор с клауза в условия на наддоговориране, за които има осигурен финансов ресурс по мерки и сектори на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г., ще бъде публикуван и периодично обновяван на сайта на фонда http://www.dfz.bg.

Споделете.

Коментирайте

Close