Вкуси България със SlowTours.bg

Държавните фирми ще влагат парите си поне в четири банки

0

Дружествата с над 50% държавно участие и с балансова стойност на наличните средства над 3 млн. лв. няма да могат да държат на депозити и сметки в една банка повече от 25% от тези средства, съобщава Медиапул.

Това е едно от основните условия в проекта на правила за избор на търговски банки, обслужващи държавните дружества. Проектът на документа бе публикуван на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в понеделник и може да бъде изтеглен оттук.

Заради съмненията, че в няколко трезора, като Корпоративна банка, се съхраняват повечето средства на големите държавни фирми, служебният премиер Марин Райков пое ангажимента екипът му да изготви правила за депозиране на парите.

Оттук нататък банка ще се избира, след като съответната държавна фирма публикува покана за подаване на оферти. Това ще става на уеб страницата на финансовата институция, всекидневник или специализиран сайт. Офертите се подават до две седмици от публикуването.

Изборът се прави поне между 5 оферти на банки и е съобразен с изискването за диверсификация на парите на дружеството, когато общите му налични средства са над 3 млн. лв.

Контролът се извършва от принципала въз основа на отчетите, които дружествата са длъжни да му подават на всеки три месеца. Ако се установят нарушения на правилата за избор, в проекта са предвидени имуществени санкции към представителите на държавата в органите на управление на дружествата. Обикновено това са членовете на управителните съвети.

Наказанието може да бъде рязане на възнаграждение до 50% в срок до три месеца, периода – в който нарушението или отклонението трябва да бъде отстранено.

Според предложението на правителството, документът с новите правила подлежи на публично обсъждане в двуседмичен срок, след което ще бъде окончателно одобрен от министрите.

Споделете.

Коментирайте

Close