Изтича срокът за регистрация на пунктовете за охлюви

0

Първи май е последният ден за регистрация на пунктовете за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или отглеждане във ферми, напомнят от РИОСВ – Пловдив. То ще се извършва в периода от 10 май до 30 юни.

Според изискванията, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, както и с подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
Експерти на  РИОСВ – Пловдив ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват охлюви под определения размер, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на закона за биоразнообразието. При установени нарушения физическите лица  се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите – от 200 до 5 000 лева.

Споделете.

Коментирайте

Close