Картонът и хартията най-предпочитани за рециклиране в ЕС

0

Хартията и картонът са сред най-рециклираните опаковъчни материали в страните от ЕС. Към момента 60% от картонените кутии се произвеждат от рециклиран в мелници отпадъчен картон, при което 50% от основните източници на суровини за рециклиране идват от промишлеността и търговията, 40% от домакинствата и 10% от офисите.

В последните години се наблюдава увеличаване процента на суровините от домакинствата. С цел повишаване качеството на рециклираната хартия, в страните от еврозоната се работи за насърчаване разделното събиране на суровини.

Споделете.

Коментирайте

Close