InVigor_Promo

Порои, градушки и слани унищожават 1/3 от реколтата

0

Повече от 30% от селскостопанската продукция се унищожава, вследствие на неблагоприятни климатични условия. Това показват изчисленията, направени на база предишните три години, съобщават от ДФ “Земеделие”. Помощ от 138 милиона лева ще получават фермерите през следващите пет години като компенсации за унищожена реколта. Схемата за подпомагане в периода 2015-2020 г. бе одобрена от Европейската комисия, а средствата ще компенсират щетите на стопаните, причинени от градушка, буря, слана, заледяване, порои и суша.

Подпомагането представлява директна помощ, която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Разходите се изчисляват на база технологични карти по информация, предоставена от Системата за агропазарна информация – “САПИ” ЕООД. Земеделски стопани, които не са сключили застраховки, покриващи минимум 50% от средногодишното им производство или свързаните с производството им доходи, могат да получат 50 % от държавната помощ. Подпомагането се намалява наполовина при представяне на застраховка, която не покрива 50% от средногодишното производство или свързаните с производството доходи.

Помощта се предоставя на малки, средни и големи предприятия в растениевъдния сектор (земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които отглеждат земеделски култури и притежават констативни протоколи за напълно унищожени площи. Такива протоколи се издават от експертни комисии към общинските служби по земеделие или от съответната областна дирекция по земеделие.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close