Вкуси България със SlowTours.bg

Над 1 млрд. лв. субсидии по СЕПП са изплатени от началото на годината

0

Днес по сметките на кандидатите по Схемата за единно плащане на площ вече са 100 млн. лева – доплащане след отразяване на възраженията по временния слой „Площи, подходящи за подпомагане“ и разрешаване на спорните случаи на площи, заявени от повече от един кандидат.
Заедно с вече платените през януари 944 млн. лева, общият

размер на изплатените субсидии по СЕПП е 1.05 милиарда лева, с което финансовият пакет е усвоен 100 процента.
В най-скоро време предстоят преизчисления и доплащане и по останалите схеми и мерки от директните плащания. Ще бъде извършено и плащане за част от кандидатите по схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството, които не са получили подпомагане до момента.

Споделете.

Коментирайте

Close