Вкуси България със SlowTours.bg

Ограничават производството на зелена енергия в Западна и Югоизточна България

0

Производството от всички вятърни и фотоволтаични централи в Западна  ще бъде ограничено от 10 до 17 часа в петък,  съобщиха от  “ЧЕЗ Разпределение България” и ЕВН. Ограничения се налагат за производителите на алтернативна енергия и в Югоизточна България, но от 10 до 17 ч. в събота, информираха от “ЕВН България Електроразпределение”.

Териториалните диспечерски управления на “Електроенергиен системен оператор” (ЕСО) са разпоредили на двете компании да бъдат ограничени максималните работни мощности с 40%. Причината е в дисбаланса между производство и потребление на електрическа енергия.

“От ЧЕз и ЕВН припомнят, че разпорежданията на оперативния персонал на териториалните диспечерски управления на ЕСО са задължителни за изпълнение от двете компании и от производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.

Споделете.

Коментирайте

Close