Вкуси България със SlowTours.bg

Одобриха точките за ранкинг по мярка 4.2 за преработка

2

По 30 точки ще получават проектите по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция”, ако преработват над 75% суровина в секторите плодове, зеленчуци и животновъдство. Това решение взе Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2015-2020 г., който одобри критериите и точките за ранкинг на проектите по предстоящия прием. Очаква се приемът по подмярка 4.2 да започне през ноември тази година с бюджет около 100 млн. евро.

Така подкрепяме чувствителните сектори в българското земеделие чрез ПРСР, каза заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Целта на проектите по подмярката за преработка и маркетинг на земеделска продукция е увеличаването на заетостта и подобряване на енергийната ефективност. За тези приоритети ще бъдат давани допълнителни точки, добави Васил Грудев.

По време на заседанието на Комитета за наблюдение беше гласувана и промяна на мярка „Агроекология и климат”, която включва дейност за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите. Според заместник-министър Грудев по този начин ще се осигури запазване на биоразнообразието, като същевременно ще се подпомогне и пчеларският сектор.

Земеделските стопани, които искат да се възползват от тази промяна, ще трябва да имат договор със пчелари, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните или имат собствени кошери. „Чрез гласуването на Комитета ще бъде започната процедурата за нотификация на ПРСР 2014 – 2020 г., като амбицията е новата мярка да започне да се прилага от следващата кампания за директни плащания през 2016 г.”, коментира още заместник-министър Грудев.

Членовете на Комитета за наблюдение приеха и включването на сектор „Животновъдство” като допустим за подпомагане по Тематичната подпрограма за малки стопанства по мерките за инвестиции в земеделските стопанства и за преработка/маркетинг на земеделска продукция.

Споделете.

2 коментара

  1. Бай iVan on

    Доколкото разбрах аз, критериите не са били одобрени на тази среща и сега ще преминат към писмена процедура на обсъждане!!! Проверете си информацията още веднъж

Коментирайте

Close