Вкуси България със SlowTours.bg

Световният пазар на агротехника ще нараства с близо 5%

0

Световният пазар на селскостопанска техника ще нараства ежегодно с 4,7% до 2015 г., показват прогнозите на Британския маркетингов институт. Този ръст е по-висок от средния показател за растеж в другите отрасли на икономиката, вследствие на което машиностроителната промишленост в някои страни ще придобие голямо значение.

Високото търсене на земеделска техника е в следствие на растящото население на света, променените навици в храненето, употребата на все повече качествени хранителни продукти и намаляването на обработваемите земи на човек от населението, отбелязва в. “Гласът на фермера”. Тези фактори ще доведат до поскъпването на хранителните продукти и увеличаване на доходите на фермерите.

В Северна Америка и Европа доминират западните глабални производители на селскостопанска техника. Но бурното развитие в някои от развиващите се страни ще доведе до частичен пренос на производствените мощности на техни територии, и техните пазари на земеделска техника ще получат важно значение. Това са на първо място азиатските и източноевропейските страни с бързо растящи икономики, но в бъдеще към тях ще се присъединят и някои райони на Африка.

Прогнозите на експертите през последните пет години непрекъснато се променят в положителна посока. Ако през 2009 г. те предвиждаха обем на пазара на селскостопанска техника през 2015 г.  на ниво от $100 000 млн.,  то днешните прогнози се базират на $120 000 млн.

Споделете.

Коментирайте

Close