Подпомагат фермерите с 90% от цената на нова агротехника (ВИДЕО)

0

Фермерите ще бъдат подпомагани с финансиране до 90% при покупката на нова агротехника, съобщи по време на изложението” БАТА Агро 2013″ в Стара Загора Мая Нинова, държавен експерт в дирекция “Развитие на селските райони” земеделското министерство.

Отпускането на средства ще става от 2014 г. по мярка, наречена “Инвестиции във физически активи”. Тя обхваща  модернизацията на земеделските стопанства (настоящата  мярка 121), добавяне на стойност към тях  и маркетинг  (мярка 123), както и подобряване на инфраструктура в земеделието по мярка 125, която предвижда изграждането на напоителни системи  и подпомагане комасацията на земеделски земи, уточнява fermer.bg . Новата мярка ще обхване и непродуктивните инвестиции, свързани с агроекологичните дейности.

До 90% може да достигне финансирането за “Инвестиции във физически активи”, посочи Мая Нинова. Подкрепата за държави, които имат БВП под 75% от средния за Европейския съюз, каквато е и България, ще получават 50 % подпомагане за подпомагане на конкурентоспособността на земеделското стопанство. Ако се касае за колективна инвестиция в машинен парк, подпомагането може да бъде увеличено с още 20%. Когато става дума за стопанства в необлагодетелстваните райони или млади фермер, субсидията ще бъде увеличена с още 20%. Така на практика максималното финансиране е 90 на сто.

Новата мярка ще подпомага и покупката на агротехника, с която ще се доказва намаляването на разходите за торове. Стимули ще има и за фермери, които купуват техника в райони с висок ерозионен риск.

Споделете.

Коментирайте

Close