Вкуси България със SlowTours.bg

Дребните стопани, които ще получат от € 500 до €1250, рязко намаляха

0

Броят на малките фермери, които ще получат подпомагане по Схемата за дребни земеделски стопани, е намалял рязко и необяснимо. Това показва сравнението на данните, които анонсира днес ДФ „Земеделие“, и тези на Министерството на земеделието отпреди една година.

Според съобщението на фонда, който вече изпраща уведомителни писма до тези кандидати за директни плащания, които отговарят на условията за включване по Схемата за дребни земеделски стопани, фермерите, които могат да заявят участие, са над 21 000.

В анализа на дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ на МЗХ от юли 2014 г., е посочено: „Индикативният брой на кандидатите по схемата за кампания 2015 е 48 729 – при минимален праг на стопанство от 1 ха и 116 045 – при минимален праг на стопанство от 0, 5 ха“. В днешното съобщение на ДФ „Земеделие“ не е посочено допустимите за подпомагане дребни стопани дали са със стопанства до 10 декара или до 5 декара. И в двата случая броят им е намален най-малко два пъти до около 21 000 дребни фермери.

При управлението на служебното правителство миналата година от МЗХ обясниха, че по Схемата за подпомагане на дребните стопанства годишно ще се разпределят 10% от евросубсидията за единица площ, което е около 75 млн. евро на година. „В момента 45 хил. дребни фермери обработват 5 дка, а още 67 хил. – 10 дка земя. Това означава, че потенциалните получатели са 112 хил. земеделци. Разделете тези две числа и ще получите каква е реалната помощ“, препоръчаха тогава от министерството. Сметката показа, че дребните фермери средно ще получат по 670 евро на година, при положение, че те се откажат от директни плащания и предпочетат такова подпомагане.

В Схемата за дребни земеделски стопани могат да участват фермери, регистрирани като земеделски производители, които тази година са подали заявление по СЕПП за Кампания 2015 за директни плащания и отговарят на минималните изисквания за получаването им. Кандидатите трябва да поддържат през целия период на участието си в схемата най-малко допустимите площи, определена на база подаденото заявление за 2015 г.

Дребните фермери, които участват по схемата, са освободени от селскостопанските практики, които са благоприятни за климата (зелени директни плащания), както и от контрол на кръстосаното съответствие. След приключване на периода за подаване на документи е изготвена предварителна калкулация с индикативни ставки, които са предоставени на всички кандидати. На тази база фермерите преценяват дали да подадат заявление за включване в Схемата за дребни стопани.

Подпомагането по нея е в размер от 500 евро до 1250 евро, като се формира ежегодно и индивидуално за всеки кандидат. Участието по схемата замества всички плащания по схемите за директни плащания. Срокът за подаване на заявления за участие е 15 октомври. Кандидатстване ще бъде възможно само през тази година, като във всяка следваща кампания кандидатите могат да се откажат, но не и да се включат отново.

Земеделските стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия за възползване от схемата, няма да получат подпомагане. Уведомителните писма до фермерите, които могат да получат подпомагане, са достъпни и на страницата на ДФ „Земеделие“ в „Система за индивидуална справка по директни плащания“.

Споделете.

Коментирайте

Close