Вкуси България със SlowTours.bg

15,6 млн. лв. за дигитално пчеларство, хидропоника и други иновации

0

Дигитализиране на биологичното пчеларство, иновации при хранене на бройлери и кокошки, изпитване на нови технологии при производството на пъдпъдъчи яйца, създаване на високопродуктивни племенни стада за производство на хибридни патета мюлари и други проекти са сред одобрените по мярката за иновации от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Сред 26-те проекта на стойност 15,6 млн. лева има и за биологично управление на почвеното и хидропонно производство с полезни микроорганизми, за развитие на екосистемите чрез внедряване на методи за мониторинг и биологичен контрол, както и внедряване в практиката на нови методи за повишаване на репродуктивните способности на пчелните семейства. До момента по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са сключени 10 договора на стойност над 6,3 млн. лева. Подписването на договори с останалите одобрени кандидати продължава.

Проектите на одобрените оперативни групи, по които са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са разработени в различни сектори на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Те са за подкрепа на сътрудничество между оперативни групи от земеделски стопани, екипи от учени, преподаватели от университети и представители на научни институти като Института по аграрна икономика – София, Аграрен Университет – Пловдив, Института по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, Земеделския институт – Стара Загора, Института по декоративни и лечебни растения – София, Института по животновъдни науки – Костинброд, Лесотехническия университет и Института по криобилогия и хранителни технологии – София.

Целта е да се създаде благоприятна среда за иновативни решения в практиката. Подкрепят се проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики. Вторият прием по подмярката за иновации в сферата на селското стопанство продължава да тече, като крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 януари 2021 година. Бюджет по него е над 20,6 млн. лева.

Споделете.

Коментирайте

Close