Месечен архив за: май, 2021

Новини Необлагодетелствани райони

Преведоха окончателно субсидиите за необлагодетелствани райони

Окончателното плащане от над 2,07 милиона лева за необлагодетелстваните райони вече е направено от ДФ “Земеделие”. Субсидиите са наредени по сметките на 3236 кандидати по мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от ПРСР 2014-2020

Животновъдство Крави

Започнаха плащанията за хуманно отношение към животните

ДФ „Земеделие“ преведе 3 729 343 лева на 376 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Финансовата помощ на кандидатите се изплаща поетапно – след приключване на всички проверки, които продължават и в момента.

1 2 3