8 млн. евро по ПРСР са за създаване на фермерски пазари

0

„В Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. има предвиден публичен ресурс от 8 млн. евро, който е предназначен за създаването на фермерски пазари и обединения на производители. Очаква се подмярката да бъде отворена през втората половина на 2016 година“, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. По думите му, развитието на фермерските пазари в България е възможност за скъсяването на веригите на доставки, което ще доведе до балансиране на интересите на производителите и потребителите.

“Това е сред основните приоритети на Министерството на земеделието и храните”, заяви Грудев, който откри форум „Бъдещето на фермерските пазари“. Той посочи, че целта ни е до 2020 г. да имаме началото на традиционните фермерски пазари, което ще стане чрез два механизма – промени в нормативната уредба и чрез инструментите на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Заместник-министър Грудев, коментира още, че ще бъдат променени изискванията към дребните производители, като им се осигури по-лесен достъп до пазара, без да се занижава контролът на продукцията.

 

Споделете.

Коментирайте

Close