Вкуси България със SlowTours.bg

8 начина да прогоним мухите от обора на животните

0

Поради благоприятните условия в обора през зимата – топъл въздух и наличие на тор, борбата с мухите е трудна работа, а голямата опасност започва с повишаването на външните температури. Тогава насекомите намират идеални условия около оборите за излюпване на нови поколения.

Ако не се предприеме нищо в тази насока, има опасност от лавинообразно размножаване. При оптимални условия мухата снася през приблизително триседмичния си живот около 1000 яйца, от които след около две-три седмици се излюпва новото поколение мухи. Какво трябва да предприеме селският стопанин в борбата срещу нашествието на мухите?

Спазвайте добра хигиена в обора и фермата

Най-важното, разбира се, е създаването на отлични хигиенни условия в оборите и фермите. Защото само там, където няма мръсни, мокри или влажни места и участъци и останки от храна, борбата с мухите има шанс за траен успех.

Едно от най-важните мероприятия е редовното периодично почистване на канализацията за оттичането на фекапната маса (сместа от урина и изпражнения), животинската урина към торните хранилища (ями), като най-добре е това се прави на всеки 14 дни, защото именно тази канализация създава идеални условия за размножението на мухите.
Мухи в обора
Най-добре е след почистването на тези канали същите да се изплакват и с вода, като най-добре е това изплакване да се прави и под скарите, върху които стоят и лежат животните.

Редовно изхвърляйте оборския тор

Вероятно най-важният начин за контролиране на мухите е правилното изхвърляне на тор. Голяма част от мухите, които хапят животните, се размножават в оборския тор. Почиствайте обора поне веднъж на ден, а ако можете – и по-често.

Контролирайте влагата

Мухите обичат влагата и търсят мокри зони за размножаване. Търсете в обора си течове от кранчета, пръскачки и тръби, както и участъци, в които се събира дъждовна вода. Бъдете особено внимателни с местата, където животните уринират – мухите полагат яйцата си там. Поставете материали, поглъщащи влагата, за да помогнете за абсорбиране на урината и почиствайте често.

Добро управление на фермата

Околната среда има голям ефект върху мухите в обора, затова добрата поддръжка ще ги сведе до минимум. Първо се уверете, че всички кофи за боклук са добре покрити. Отворените кошчета и контейнери привличат силно мухите. Покривайте добре и контейнерите за съхранение на храни, тъй като някои видове зърно привличат мухи.

Отстранете гниещото сено от фермата, тъй като то е перфектната среда за развъждане на мухи. Комбинацията от влага и органичен материал е рай за тези вредители. Също така избягвайте да използвате слама като легло за животните, тъй като влажната слама е магнит за мухите.

Капани за мухи

Предлагат се в различни видове, като привличат мухите с цвят или аромат. След като мухата се приземи или влезе в капан, не може да избяга и в крайна сметка умира. Най-простият тип капан за муха представлява лепкава повърхност. Мухите са привлечени към цвета, обикновено оранжев или жълт, и се приземяват върху него.

Покритата с лепило повърхност залепя мухите и им пречи да отлетят. Някои капани използват стръв, за да примамят мухата вътре. Други съдържат вода и мухите се удавят, защото не могат да избягат. Лепкавите капани могат да бъдат окачени навсякъде, където се събират мухи, но трябва да бъдат на безопасно разстояние от животните във фермата.

Вентилатори

Мухите са по-малко активни, когато има силен вятър, тъй като той влияе върху способността им да летят. Така че създайте собствен вятър! Окачете вентилатори на таваните и те ще прогонят мухите навън.

Спрейове против мухи

Наръскайте животните с инсектицидни спрейове и репеленти и те ще прогонят мухите. Използвайте подходящо количество, указано на етикета. Можете да използвате ролков инсектицид за деликатните области по главата.

Биологични методи за борба с мухите

Екологичен начин за борба с мухите е използването на биологични методи. Малките паразитни оси са широко достъпни и въздействат чрез унищожаване на ларвите на мухите, преди те да могат да се излюпят.

Споделете.

Коментирайте

Close