Вкуси България със SlowTours.bg

България е на челни позиции в Европа по площ на засадените нови лозя

0

България заема една от челните позиции по площи със засадени нови лозя през миналата година, стана ясно от изявлението на генералния директор на Международната организация на лозата и виното (OIV) Пау Рока. Чрез уеб конференция от централата на OIV в Париж той представи производството на вино, потреблението и международната търговия през 2019 г.

България е на четвърто място по увеличение на новите лозя

България е на четвърто място по увеличение на площите с лозя, които през миналата година са достигнали 67 000 хектара. Водеща в това отношение е Франция (794 000 ха), следвана от Италия (708 000 ха) и Португалия (195 000 ха). През 2019 г. световната площ с лозя (винени, трапезни и за стафиди), включително млади лози, които все още не плододават, се оценява на 7,4 милиона хектара. В Европейския съюз се наблюдава стабилност – за пета поредна година общата площ на лозята е 3,2 милиона хектара.

Понижения в площта на лозята има в Испания, Унгария и Австрия. Лозята на Китай достигат 855 000 хектара, с което са на второ място в света след Испания. За пета поредна година спад до 408 000 хектара има и в площите на лозя в Съединените щати. Стабилни остават насажденията с лози в Южна Африка, Австралия, лек растеж се отчита в Нова Зеландия.

Световното производство на вино рязко спада

Световното производство на вино през 2019 г. рязко спада до 260 милиона хектолитра, като понижението е с 35 милиона хектолитра (-11,5%), в сравнение с високия обем през 2018 г. Италия (47,5 млн. хектолитрра), Франция (42,1 млн. хектолитрра) и Испания (33,5 млн. хектолитрра), които заедно представляват 48% от световното производство на вино, също през 2019 г. отчитат рязък спад в обемите.

ВиноДруги страни, регистрирали спад на производството спрямо 2018 г., са Германия (-12%), Румъния (-4%), Австрия (-10%), Унгария (-34 %) и Гърция (-8%). България поддържа стабилни обеми, а единствената държава от ЕС, която през 2019 г. отбеляза увеличение на производството на вино, е Португалия с 6,7 милиона хектолитра, което е +10%, в сравнение с 2018.

Статистиката показва негативни данни и извън Европа – произведеното вино в Китай през 2019 г. е 8,3 милиона хектолитра, което отбелязва спад от -10% спрямо и без това ниското ниво на производство през 2018 г. В Северна Америка намалението е с 2 на сто, свиване отбелязват Аржентина, Чили, Австралия и Нова Зеландия.

В Южна Африка производството достигна 9,7 милиона хектолитра, което е ръст с +3% спрямо ниския обем, регистриран през 2018 г. Въпреки това страната все още е далеч от средните нива на производство, регистрирани преди началото на сушата, които обхвана Южна Африка три години подред (2016, 2017 и 2018 г.).

Международната търговия с вино се разширява

През 2019 г. световният пазар за износ на вино (сумата от износа на всички страни) се е разширил по отношение на 2018 г. както по обем, оценен на 105,8 милиона хектолитра (+ 1.7%), така и по стойност, с 31,8 млрд. EUR (+ 0,9%). Силно увеличен е експортът от Италия (+2.0 mhl), Испания (+1.3 mhl), Канада (+0.4 mhl) и Чили (+0.3 mhl). Значителни намаления на износа обаче са регистрирани за Австралия (-1,1 mhl), Южна Африка (-1,0 mhl), Украйна (-0,4 mhl) и Унгария (-0,3 mhl).

ВиноПрез 2019 г. международната търговия с вино е доминирана главно от три европейски държави – Италия, Испания и Франция, които заедно са изнесли 57,1 милиона хектолитра, което е 54% от световния пазар. Франция все още е най-важният световен износител по отношение на стойността, като през 2019 г. изнесеното вино е за 9,8 млрд. евро. Нараснали стойности на експорта има и при големите страни износители като Франция (+425 млн. евро), Италия (+211 млн. евро) и Нова Зеландия (+84 млн. EUR). Най-голям спад има в износа на Испания (-234 млн. евро) и Южна Африка (-73 млн. евро).

Най-големите вносители на вино през 2019 г. са Германия, Великобритания и САЩ, които заедно са внесли 40,4 милиона хектолитра, достигайки 38% от общото количество в света. Делът на тези три държави е  39% от общата стойност на световния внос на вино, достигайки 11,9 млрд. евро.

Ранни прогнози за реколтата през 2020 г. в Южното полукълбо

Първите оценки на OIV за производството на вино в Южното полукълбо са за ниски очаквани обеми през 2020 г. за повечето държави, с изключение на Южна Африка и Уругвай. В Аржентина прогнозното производство е 11,6 mhl (-11%), в Чили 10,5 mhl (-12%) и в Бразилия 2,0 mhl (-1%), докато в Уругвай 0,65 mhl (+11%). Южна Африка продължава възстановяването си от сушата и очаква + 5% спрямо миналата година, достигайки 10,2 mhl.

Австралия очаква по-ниско ниво на производство през 2020 г., оценено на 11,5 mhl (-4%), поради суша и горски пожари, докато в Нова Зеландия ( 2.9 mhl, -2%) очакванията за производството на вино като цяло са като през 2019 г. или малко по-долу.

Влияние на Covid-19 в лозаро-винарския сектор

Очаква се намаляване на потреблението, спад в средните цени и цялостно свиване на общата стойност на продажбите, оборота, маржовете и печалбите на винарните, прогнозира OIV. Търговските потоци може да се възстановят заедно с икономиката, но могат да настъпят някои постоянни промени. Консумацията на алкохол е сред дискутираните теми, като информациите за  положителните ефекти от консумацията на вино за справяне с коронавируса са напълно неприемливи и безотговорни, изтъква OIV.

Споделете.

Коментирайте

Close