Browsing: За животновъда

Отглеждането на зайци в закрити помещения през цялата година има различни плюсове, като един от тях е, че ражданията на зайкините се планират, независимо от сезона. За да се използват ефективно помещенията, клетките се нареждат на 1, на 2 или 3 етажа. Размерите има са като на тези за отглеждане на зайците под навес. Едноетажното разположение се препоръчва за зайкините, с оглед по-леко да се обслужват, когато са с приплодите. Дву- и триетажното разположение на клетките е подходящо за подрастващите зайци.

Хипогликемия при прасета, агнета и телета е смущение във въглехидратната обмяна. Ниската температура е един от факторите за заболяването при новородените. Хипогликемията най-често се среща при прасетата и агнетата и по-рядко при телетата, като причинява голям процент смъртност.

Яденето на вълна от младите агнета е опасен навик, който може да доведе до много проблеми. Вълноядието е особена форма на извратен апетит, проявяваща се в склонност и навик на агнетата и овцете да ближат и да поглъщат вълна от майките и от другите овце.