Разглеждате: Новини от Света

Гори, лов, риболов Рибарство

Черно море е едно от най-замърсените в Европейския съюз

Черно море е едно от най-замърсените морета в Европейския съюз, според доклад от 2018 г.  Ако не се предприемат мерки в спешен порядък от всички черноморски страни, състоянието на морето, а оттам и на рибните запаси ще се влоши.

1 2 3 31