Caryx

Copa-Cogeca: Brexit ще удари силно европейските фермери

0

Европейските фермери и земеделски кооперативи от ЕС и Обединеното кралство ще бъдат сериозно засегнати от Brexit. Потребителите, които досега се радват на широка гама от качествени продукти от целия ЕС, също ще почувстват негативния ефект. Великобритания е нетен вносител на селскостопански хранителни продукти на стойност 57 милиарда евро и е добре интегрирана в единния пазар. В същото време 60% от износа на британски селскостопански хранителни продукти (говеждо, агнешко, птиче месо, млечни продукти и зърнени храни) на стойност 11 милиарда долара е предназначен за ЕС.

Великобритания е и нетен вносител в бюджета на ЕС. Износът на ЕС-27 съставлява средно общо между 70% и 99% от целия внос в Обединеното кралство. Следователно преговорите по Brexit представляват повече риск от загуба на пазара, отколкото възможност. Copa-Cogeca са сериозно загрижени за потенциалното търговско и бюджетно въздействие на Brexit върху европейските фермери и кооперативи.

„Вярваме, че земеделските производители и техните семейства не трябва да плащат цената за Brexit. Всички страни от ЕС-27 ще бъдат негативно засегнати от Brexit, като мащабът на въздействието ще се увеличи с икономическата близост до Великобритания, тъй като има голяма интеграция между икономиката на Обединеното кралство и ЕС“, се казва в официална позиция на европейската фермерска организация Copa-Cogeca.
Brexit
Освен това някои държави и кооперативи в ЕС имат големи инвестиции в Обединеното кралство и като такива са част от интегрираните вериги за създаване на стойност. Секторите, които най-вероятно ще бъдат засегнати, според експортния оборот, са: плодове и зеленчуци, говеждо месо, свинско месо, млечни продукти и вино. Други селскостопански сектори (например цветя, декоративни растения и ориз) също ще бъдат засегнати впоследствие.

Приоритети за Copa-Cogeca в бюджетните преговори

Европейските земеделски стопани и техните кооперативи изискват процесът на преговори по Brexit да протича по бърз и организиран начин. През този период ЕС трябва да защитава целостта на Съюза, както и на единния пазар. Copa-Cogeca са изключително загрижени за бавния темп на преговорите. ЕС и Обединеното кралство трябва да гарантират, че няма да се допуснат инфарктни ситуации, което би било опустошително за европейските земеделски производители и кооперативи. „Нашите членове се нуждаят от сигурност, както и време, за да се подготвят и приспособят към новите отношения между ЕС и Обединеното кралство“, се казва в позицията на организацията.

Поддържане на силен бюджет за ОСП

„Очакваме правителството на Обединеното кралство да изпълни ангажиментите си в настоящата бюджетна рамка на ЕС и в програмите след 2020 г. Трябва да се определи начин на действие, който да поддържа бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП), който съставлява под 1% от общите публични разходи на правителствата на ЕС, а насърчава действията в областта на климата, осигурява качествени доставки на храни за 500 милиона потребители и поддържа биоразнообразието, растежа и работните места.

Предвид несигурността по отношение на преговорите по Общата митническа тарифа, която може да не бъде приложена от Обединеното кралство, е много желателно Европейската комисия да изготви проектобюджети за 2019 и 2020 г., предвиждащи възможността за прилагане на инструменти за управление на кризи (като частно складиране на сирене, масло, свинско месо и оперативен фонд за плодове и зеленчуци).

Поддържане на достъп до пазара на Обединеното кралство

ЕС и Обединеното кралство трябва да поддържат възможно най-близки търговски взаимоотношения, като същевременно запазят стойността на пазара на ЕС. Обединеното кралство следва да остане в единния пазар и митнически съюз в зависимост от получените гаранции, което ще позволи поддържането на безмитна търговия с ЕС и минимизиране на нетарифните бариери. Това би било оптималният резултат от преговорния процес за европейския селскостопански сектор. Ако този резултат не е възможен, ЕС и Обединеното кралство следва да търсят нова митническа договореност, която да улеснява възможно в най-голяма степен търговията, като същевременно запазва целостта на единния пазар на ЕС.

Пълно признаване на системите за безопасност на храните и ветеринарните сертификати

Трябва да се избягва повторното въвеждане на ветеринарните и фитосанитарните сертификати или индивидуални двустранни спогодби в тази област. Вместо това е необходимо ЕС и Обединеното кралство да постигнат съгласие относно взаимното признаване на стандартите за безопасност на храните.

Избягване на създаването на нови нетарифни търговски бариери в митническите и граничните изисквания

Изключително важно е да се избегне създаването на нови нетарифни търговски бариери под формата на митнически или гранични изисквания и по-специално под формата на нови регулаторни процедури.

Поддържане на равнопоставеност

От съществено значение е да се поддържат равни условия в бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. ЕС следва да запази стандартите си за безопасност на храните и внесените продукти трябва да се произвеждат в съответствие с тези стандарти, независимо от техния произход.

Преходен период

Преходните търговски споразумения трябва да бъдат договорени във възможно най-кратък срок, за да се премахнат несигурността, рискът от прекъсване на търговията и допълнителните разходи за европейските земеделски стопани и кооперативи. Необходим е преходен период, който да им позволи да се подготвят предварително, за да се въведат евентуални промени в митническия режим. През този преходен период Обединеното кралство трябва да продължи да спазва съществуващите разпоредби на ЕС, регулиращи производството на храни, и да изпълни съществуващите си ангажименти. Преходните разпоредби до сключването на споразумение за партньорство трябва да бъдат известни доста рано, за предпочитане до края на март 2018 г.

Осигуряване на структурна подкрепа

ЕС трябва да предостави на селскостопанския сектор структурно и адаптивно финансиране и да развие подкрепящи политики, ако има отрицателно въздействие от всякакви промени в отношенията, договорени между ЕС и Обединеното кралство.

Динамична политика за износ

Европейският съюз трябва да продължи активно да работи по динамичната политика за износ, която е съсредоточена върху развиващите се пазари в трети държави и върху най-уязвимите сектори, както беше споменато по-горе, включително млечни продукти, говеждо, свинско, плодове и зеленчуци.

Споделете.

Коментирайте

Close