Вкуси България със SlowTours.bg

Държавата пак разсрочи кредитите на животновъдите

0

Агроминистерството разсрочва кредитите на животновъдите

Министерството на земеделието отново ще разсрочи кредитите на животновъдите, отпуснати през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. Срокът за обслужването им се удължава до 25 ноември 2014 г.

„По този начин ще помогнем на животновъдите в труден за тях момент, но и очакваме да изпълнят поетите ангажименти“, комантира аграрният министър проф. Димитър Греков по време на заседанието на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Кредитите на животновъдите са отпуснати от Фонда за закупуване на фураж за изхранване на говеда, биволи, овце, кози, птици и свине. Лихвата по разсрочването е намалена до възможно най-ниския процент – 4,5%.

Заемите ще бъдат разсрочвани при определени условия – преди подаване на заявлението, кредитополучателите трябва да са възстановили дължимата лихва към 29.11.2013 г. Друго условие е те да се ангажират до края на юни 2014 г. да изплатят определен процент по дължимата главница.

В периода 2008-2010 г. са били отпуснати над 3300 кредита на животновъди. Общата сума е за 67 млн. лв. През 2012 г. ДФ „Земеделие“ е отпуснал над 1000 краткосрочни заема на обща стойност 10 млн. лева за изхранване на животните.

Споделете.

Коментирайте

Close