Вкуси България със SlowTours.bg

Държавата отпуска 15 млн. евро кредити на зърнопроизводителите

0

Държавен фонд „Земеделие“ отпуска на зърнопроизводителите 15 милиона нисколихвени кредити за производството на пшеница, реколта 2021 г. Заемите ще са с годишна лихва от 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за закупуване на минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена). Максималният размер на всеки отпуснат кредит е до 300 000 лв. Средствата се предоставят от бюджета на ДФЗ за 2020 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

Целевите кредити се отпускат по искане на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Браншовиците са поискали финансово подпомагане за закупуване на минерални торове и семена, необходими на земеделските стопани във връзка с влошените климатични условия през тази година. Заемите се предоставят и във връзка с негативното влияние върху сектора, породено от пандемията от коронавирус (COVID-19).

Чрез осигуряване на кредитен ресурс от страна на ДФЗ на земеделските производители за семена и торове, ще бъде дадена възможност за обезпечаване на тяхната дейност през настоящата година.
Предстои аграрното министерство и Държавен фонд „Земеделие“ да изготвят указания за прилагане на схемата за кредитиране.

Споделете.

Коментирайте

Close