Вкуси България със SlowTours.bg

ДФЗ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма при 3% лихва

0

Кандидатите с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от ДФ „Земеделие“.

Така пчеларите могат да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените проекти по мерки А, Б, В и Д – за закупуване на нови кошери, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, както и за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство. Лихвата за 2020 г. е 3%. Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП.

Максималният размер на отпусканите средства е до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. За първи път през настоящата година отпада еднократната такса за обработка и управление, която беше 0,5 % от размера на кредита. Погасяването на заема се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по Програмата.

Споделете.

Коментирайте

Close