ЕК изследва с още €1,84 млн. смъртността при пчелите

0

ЕК отпусна допълнително финансиране за изследвания върху смъртността при пчелите

Европейската комисия отпуска €1,84 млн., с които да се изследват причините за смъртността при пчелите. Проучванията, в които участват доброволно 17 държави-членки, ще бъдат удължени с още една година, съобщиха от дирекция “Земеделие” на ЕК.

Финансовата подкрепа за тези страни бе одобрена от Постоянния комитет по здравето на животните. Целта на проучванията за смъртността при пчелите е да се изясни какви са причините за загубата на пчелни колонии. Затова се събират данни, които ще бъдат сравнени, за да се изгради по-добра картина за тези загуби.

Дейността на пчелите по опрашването се изчислява на 22 милиарда евро годишно

Изчислено е, че дейността на пчелите по опрашването на културите има икономически ефект от 22 милиарда евро годишно за европейското селско стопанство. 84% от културите се нуждаят от опрашването на пчелите, както и 80% от дивите цветя.

В цяла Европа има сериозен спад в броя на пчелите и другите насекоми, които играят роля при опрашването. Очаква се тази тенденция да продължи, смятат в Еврокомисията.

В ЕС има повече от 2500 видове диви пчели, Apis Mellifera са опитомени и се използват широко в пчеларството, а някои видове земни пчели като Bombus spp. и Osmia също играят рола в опрашването, но в по-малък мащаб.

Предприетите от ЕК мерки имат за цел да противодействат на проблема с намаляването на пчелната популация в Европа. Стратегията на Брюксел включва определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, по-голямо съфинансиране от Европа на националните пчеларски програми, финансиране на изследвания върху причините за смъртността при пчелите, както и на изследователски програми на ЕС  като„BeeDoc” и „STEP”, които изследват факторите за намаляването на популацията на пчелите

Забраната върху опасните за пчелите пестициди влиза в сила от 1 декември

От 1 декември ЕК въвежда забрана за използването на 3 пестицида от групата на неоникотиноидите – клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд, за които се смята, че причиняват смъртността на пчелните семейства. До края на септември страните-членки на ЕС трябва да преразгледат съществуващите разрешителни режими за тези пестициди и да ги изтеглят от пазара. Забраната касае използване на смъртоносните пестициди върху слънчоглед, царевица и рапица. След 2 г. Еврокомисията ще преразгледа наложените ограничения. 

Споделете.

Коментирайте

Close