Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК проучва нелоялните практики от хипермаркетите към фермерите

0

Европейската комисия започна проучване сред фермери, малки производители на храни и други доставчици на големите вериги и хипермаркети, с молба да споделят опита си, ако са се сблъсквали с нелоялни търговски практики.

Става дума за забавяния в сроковете на плащане, връщане на непродадената стока, без да е заплатена, ограничен достъп до пазара, едностранни промени или промени със задна дата на договорните условия, внезапно и неоправдано прекратяване на договор, нелоялно прехвърляне на търговски риск и прехвърляне на разходи за транспорт и съхраняване на доставчиците, които са в ущърб най-вече на малките фермери и производители на храни.

Проучването се прави преди прилагането на национално ниво на директивата за нелоялните търговски практики по веригата на доставки на селскостопански продукти и храни. Целта е то да установи състоянието на пазара преди прилагането на тези нови национални мерки. Занапред ще има ежегодни проучвания, които ще позволят на Комисията да оцени доколко са ефективни действията, предприети от страните членки.

Преди седмица у нас приключи общественото обсъждане на поправките в Закона за защита на конкуренцията, които засягат нелоялните търговски практики. Проучването ще продължи до 15 февруари 2021 г. и в него могат да се включат фермери и малки предприятия, които са активни в етапите на производство, търговия и преработка по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Въпросникът е изготвен от Съвместния изследователски център и генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, и може да бъде изтеглен от ТУК.

Споделете.

Коментирайте

Close