Вкуси България със SlowTours.bg

ЕС намалява плащанията за големите ферми

0

Директните плащания за големите ферми ще бъдат намалени с поне 5%

С най-малко 5 на сто ще бъдат намалени основните и директните плащания към големите ферми в Европейския съюз. За това се договориха Европейският парламент и Съветът на преговарящите по отношение на новата Обща селскостопанска политика. Споразумението касае и реформи по процентите на съфинансиране за развитието на селските райони.

Намаляването на плащанията към големите ферми ще касае суми над € 150 000.

Съветът прие и искането на Европарламента за увеличаване на процента на съфинансиране (т.е. вноската на ЕС), отделян за за развитието на селските райони да нарасне на 85%. Увеличението касае по-слабо развитите региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море.

Друго решение е разпределението по държави-членки на общия бюджет от 84, 936 млрд. евро за следващия програмен период да бъде разписано в приложение към основния регламент. Европейската комисия ще може да изменя това приложение чрез делегирани актове и по собствена инициатива.

Участниците в заседанието отхвърлиха предложението на Европейският парламент за намаляване на процента на съфинансиране от европейския фонд за мерките агроекология, биологично земеделие и Натура 2000 от 75 % на 55 %.

Намаляват разликите в размера на субсидиите между старите и новите страни-членки

Разпределянето на средствата за Общата селскостопанска политика, които са около 38% от бюджета на ЕС, ще гарантира, че всяка страна-членка ще получава минимум 75% от средното за общността до 2019 г. По този начин ще бъдат намалени разликите в равнищата на плащанията към отделните държави.

Субсидиите на хектар няма да бъдат по-малко от 60 на сто от средната стойност на помощите, плащани до 2019 г. в една и съща административна или агрономическа зона, уточняват от Европейската комисия.

Младите фермери ще получават допълнителна помощ от 25% за първите пет години от създаване на стопанството.

„Ние сме много горди, че успяхме да се споразумеем за реформата по Общата селскостопанска политика за такъв кратък период от време“, каза председателят на комисията по земеделие и председател на преговарящия екип Паоло Де Кастро.

„Това е огромна документация и Европейския парламент за първи път участва като съзаконодател за реформата“, добави той.

Общата селскостопанска политика е реформирана да се справи с предизвикателствата на настоящето и бъдещето. Целта е тя да служи не само на фермерите , но и на гражданите и данъкоплатците“, добави  докладчикът за развитие на селските райони и директните плащания Люис Мануел Капулас Сантос.

Решенията ще бъдат подложени на гласуване на заседание на Комитета по земеделие и развитие на селските райони на 30 септември , които след това ще трябва да бъдат потвърдени в пленарна зала по време на октомврийската или ноемврийската сесия.

Споделете.

Коментирайте

Close