Вкуси България със SlowTours.bg

Еврокомисията не защитава добре пчелите, а ОСП е част от проблема

0

Еврокомисията не прави достатъчно да защитава пчелите, а ОСП е част от проблема. Това е заключението на основния контролен орган на Европейския съюз за действията на Европейската комисия спрямо опрашителите.

Действията на Европейския съюз не са достатъчни за да бъде спряно намаляването на пчелите и на другите опрашители. Има пропуски в ключови политики на ЕС като например Общата селскостопанска политика, както и в Инициативата за опрашителите. Това са заключенията на доклада на Европейската сметна палата, който дава оценката на ефективността на политиките и действията предприети от ЕС през последните няколко години.

„Опрашителите играят жизненоважна роля във възпроизводството на растенията и във функционирането на екосистемата. Техният спад трябва да бъде разглеждан като голяма заплаха за нашата околна среда, земеделието и за производството на качествени храни“ смята г-н Само Йереб, членът на Европейската сметна палата от Словения, който е отговорен за доклада. „Инициативите на ЕС предприети с цел защита на дивите опрашители до сега, за съжаление са прекалено слаби, за да има резултат“ допълва още одиторът.Диви цветя вместо пестициди

Няма политики насочени конкретно за опрашителите

В Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2020 няма нито едно действие целящо конкретно борба с намаляване на опрашителите. Четири от заложените цели само косвено са имали за цел да бъдат от полза за опрашителите. Самата Европейска комисия е стигнала до извода, че при 3 от тези цели напредък или е нямало, или е бил недостатъчен.

Екологичната услуга опрашване е една от най-нарушените елементи на екосистеми в Съюза, смятат специалистите от Европейската сметна палата. Те също са на мнение, че Инициативата за опрашителите не е довела до големи промени в ключови политики. Тя беше лансирана през 2018 г.

ОСП и Процедурата по одобение на пестициди са част от проблема

Общата селскостопанска политика се смята за част от проблема с намаляването на биологичното разнообразие във фермите, а не за решение. Мерки като екологично насочените площи обогатяват почвата с азот, но не създават полза за опрашителите например. Междинните и покривните култури често се режат преди цъфтежа им, а точно той е необходим за опрашителите.

Европейските правила относно пестицидите също не предоставят достатъчно мерки за защита на опрашителите. Между 2013 и 2019 г. са издадени 206 разрешения, но по спешна процедура, за трите неоникотиноида (имадалопид, тиаметоксам и клотианидин) въпреки, че са забранени от 2013 г., а от

Мъртви пчели

2018 г. са напълно забранени за употреба на открито.

До 2021 г. Еврокомисията трябва да направи оценка на мерките за пчелите и дивите опрашители. Действия, свързани със защитата на опрашителите, също трябва да залегнат в политиките на ЕС. Политики за опазването на биологичното разнообразие и земеделието трябва да се предприемат мерки до 2023 г.

Сметната палата също така изисква до края на 2022 г. пчелите и другите опрашители да са по-добре защитени в процеса по оценка на риска за препаратите за растителна защита.

Европейският парламент няколко пъти призова за конкретика, действия и специално внимание към опрашителите. През декември 2019 г. институцията прие резолюция насочена към забрана производството, продажбата и употребата на всички неоникотиноидни пестициди на територията на Европейския съюз.

Споделете.

Коментирайте

Close