Ферма за патици мюлари създават край Брезово

0

Нова ферма за отглеждане и угояване на патици мюлари ще се изгражда край село Отец Кирилово в община Брезово. Проектът е на фирма от с. Куклен, която е внесла инвестиционно предложение в община Брезово.

Идеята е в новата ферма да се отглеждат 24 000 – 25 000 патици мюлари по интензивна технология за угояване с цел получаване на черен дроб и месо.

Патиците мюлари са хибриди, получени от кръстосването на турската патица с патици от други породи, най-често – пекинската патица. Хибридите са открити случайно от френски птицевъд, който е отглеждал гъски и чистопородни патици за угояване за черен дроб.

Заедно с патиците е отглеждал и няколко млади турски, или неми патици. Получените кръстоски се угоявали лесно и дали висококачествен черен дроб, с което започнало производството на мюлари.

Угоени, птиците достигат средно живо тегло около кг и дават до 550 г висококачествен черен дроб от категория екстра. Мюларите могат да бъдат подлагани на гушене.

Този вид птици са лесно приспособими към условията за отглеждане, издръжливи са на неблагоприятни условия, затова могат да се отглеждат в затворени сгради с дворчета, какъвто е проектът за новата ферма.

По проект, тя ще заема терен от близо 30 декара. Ще се изграждат сгради за мюлари майки, за млади и възрастни патици, склад за фураж, гушарник, сеновал, битови и административни сгради, както и прилежаща инфраструктура.

Споделете. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Коментирайте

Close