Вкуси България със SlowTours.bg

Фермерите с овце и кози майки под селекционен контрол кандидатстват по de minimis

0

Земеделските стопани, отглеждащи овце майки и кози майки под селекционен контрол, но не са реализирали на пазара минималните изисквани количества мляко по схемата за обвързано подпомагане, кандидатстват за подпомагане от днес, 26 ноември, до 5 декември 2019 г.

Документите за заявяване на държавна помощ de minimis се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 776 000 лв., а срокът за изплащане на средствата е до 19 декември 2019 г.

Помощта се предоставя на земеделски стопани, които не са успели да реализират на пазара минималните количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце майки или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2018.  По мярката се подпомагат земеделски стопани, които имат актуална регистрация като земеделски стопани съгласно Наредба 3, нямат изискуеми задължения към ДФЗ и не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Споделете.

Коментирайте

Close