ДФЗ изплати над 26 млн. лева субсидии по мярка 10 “Агроекология и климат”

0

Държавен фонд “Земеделие” преведе днес следобед над 26 млн. лева субсидии по мярка 10 “Агроекология и климат” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Парите са за 2110 земеделски стопани и са изплатени за Кампания 2019, съобщиха от ДФЗ.

Фермерите са поели ангажименти по направления  “Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” и “Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)”. 75% от финансовото подпомагане на земеделските стопани е осигурено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% – от националния бюджет.

Споделете.

Коментирайте

Close