Вкуси България със SlowTours.bg

Германия обмисля да увеличи ДДС върху месото заради климатичните промени

0

Германия обмисля да увеличи неколкократно ДДС върху месото, тъй като производството му увеличава вредните емисии и с това влияе върху климатичните промени.

В момента данъкът върху добавената стойност (ДДС) за месото е намален до 7 процента, колкото е и за повечето храни в Германия. Миналия месец обаче депутати от целия политически спектър предложиха по-ниската ставка за месото да се премахне и данъкът да стане 19 процента. Те смятат, че по този начин потреблението на месо в страната ще намалее, а от това ще спечели благосъстоянието на животните и околната среда.

Привържениците на по-високия ДДС върху месото посочват, че допълнителните данъчни постъпления може да се използват за създаване на по-добри условия за живот на селскостопанските животни, както и за опазване на застрашените горски територии в Германия. „Аз подкрепям заделянето на средствата от по-високия данък за повече хуманно отношение към животните“, казва Фридрих Остендорф, говорител на Партията на зелените.

Германия не е единствената страна, която обсъжда повишаването на данъка върху месото. Подобна дискусия се води в Дания и Швеция. Ако поправката бъде прокарана, това ще помогне на света да се избави от много ненужни страдания. Всяка година милиарди животни се отглеждат във ферми, често при такива жестоки условия, че законодателството задължава малтретирането им да бъде скрито от широката публика.

От друга страна интензивното животновъдство е сред най-вредните за околната среда дейности, тъй като изисква много храна, вода, земя и енергия, а добитъкът произвежда много метан. Борбата с изменението на климата изисква от нас да направим сериозни промени в начина, по който използваме земята и отглеждаме храната си, се посочва в последния доклад на Организацията на обединените нации ООН, изнесен през август.

Глобалните привърженици на увеличеването на данъка върху месото ще насочат кампанията си към Съединените щати, които, заедно с Австралия, оглавяват класациите за най-висока консумация на месо на глава от населението. Някои американски активисти (в PETA, например) също водят кампания за повишаване на данъка. В свой доклад Farm Animal Investment Risk and Return – мрежа, която ръководи инвеститорите при вземане на решения, отбелязва, че повишаването на данъка върху месото става „все по-вероятно“.

Има и много аргументи против увеличението на данъка върху месото, като един от тях е, че то ще навреди икономически на животновъдите. Има обаче начини за справяне с това. Правителствата могат да използват допълнителните пари от увеличението на данъка, за да компенсират земеделските стопани за спада в доходите им или по друг начин да им помогнат да се приспособят към новата реалност. Точно това предлага и Алберт Стегеман, говорител по въпросите на селското стопанство от Християндемократическата партия в Германия. „Допълнителните данъчни приходи следва да бъдат използвани за подпомагане на животновъдите, за да могат да се преструктурират.“

Едно по-сериозно етично притеснение е, че данъкът върху месото може да има отрицателно въздействие върху здравето на общностите с ниски доходи, като ги лиши от източник на толкова необходими калории. Те нямат възможност да купуват питателни растителни храни или висококачествена продукция, тъй като са доста по-скъпи. Увеличаването на ДДС върху месото определено не е безспорно политическо решение, но тъй като климатичната криза става все по-голяма, хуманното отношение към животните се превръща в по-належащ обществен проблем.

Споделете.

Коментирайте

Close