BASF InVigor

Износът на ечемик ще намалее наполовина

0

Потенциалът за общ износ на ечемик през пазарната 2018/19 година се оценява на около 200 хил. тона или почти наполовина от предходния сезон, когато по данни на НСИ бяха експортирани около 365 хил. тона. Експортът бе благоприятстван от увеличение на средната износна цена с 9%, до 184 щатски долара за тон, под влияние на развитието на международните пазари.

Ечемикът бе експортиран основно в държави членки на ЕС – Испания и Гърция, а износът за трети страни бе предимно за Либия и Турция. Общата стойност на експорта на ечемик за 2017/18 година възлиза на 67 026 хиляди щатски долара – с 36% повече спрямо предходната година. През тази стопанска година обаче се очаква съществено понижение на предлагането на ечемик, заради по-ниските начални наличности и намалението на производството, се посочва в Ситуационно-перспективния анализ за пшеница, ечемик и рапица на аграрното министерство.

По предварителни данни на НСИ, през периода юли-октомври 2018 г. от страната са изнесени 99,8 хил. тона ечемик – с близо 56% по-малко спрямо същия период на 2017 г., което се обяснява с чувствително по-ниското производство в страната. Стойността на експорта намалява малко по-слабо – с 48%, до 20,2 млн. USD,
тъй като средната износна цена на ечемика за периода отбелязва годишен ръст от близо 18%, до 203 USD/тон.

Свиване с близо 1/5 има и при реколтата от ечемик – по оперативни данни на МЗХГ през 2018 г. в страната са произведени 509,7 хил. тона ечемик, от които 501,2 хил. тона – есенен и 8,5 хил. тона – пролетен ечемик. В сравнение с предходната година, общото количество бележи спад от 19,6%, поради намаление както на реколтираните площи, така и на средния добив.

Поради изпреварващия темп на намаление на производството спрямо този при потреблението през 2017/18 година, настоящият сезон стартира с минимални преходни запаси от ечемик в размер на 2 хил. тона, при 78 хил. тона година по-рано. Така, общото предлагане на ечемик през пазарната 2018/19 година се прогнозира на ниво от 521 хил. тона (с включен ограничен внос от около 10 хил. тона). Макар и с 23% по-малко на годишна база това количество е напълно достатъчно за задоволяване на вътрешните потребности на страната от ечемик, които през последните няколко години се движат около 300 – 320 хил. тона годишно.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close