Изплащат субсидиите по мярка 11 “Биологично земеделие”

0

ДФ „Земеделие“ преведе близо 34,5 млн. лв. по мярка 11 „Биологично земеделие“. Плащане получиха 2 582 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“ за Кампания 2018. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в наредбата за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

Стопаните, които имат в едно заявление комбинация от „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ или „Биологично пчеларство“, ще получат наведнъж пълния размер на субсидиите си след приключване на административните проверки по всички направления, за които са кандидатствали, уверяват от ДФЗ.

Споделете.

Коментирайте

Close