Caryx

Изплатиха близо 800 хил. лева на биоживотновъдите

1

ДФ „Земеделие“ преведе близо 800 000 лева на 71 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично животновъдство” от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.
Заедно с изплатените до момента направления „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство, общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие” за Кампания 2016 достигна над 58,6 милиона лева.
Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% – от националния бюджет.

loading...
Споделете.

1 коментар

  1. Боклуци, иззедници……къде отидоха парите за биопчеларите в преход по мярка 214. Там парите дали си в преход или вече си сертефициран са едни и същи. Как не ви е срам идиоти такива. Ние на своя глава лиу да чекваме че сме био…..нали има сертифициращи фирми, питайте тях, потърсете сметка на тях. Мафиотска държава и това е…..Дано горите в ада

Коментирайте

Close